Energi generelt - Kul, brunkul, tørv

Fuglsø Mose, Djursland. Foto: LWO

Brainstorm energi

Eksempel på eksamensspørgsmål vedr. energi - fra UVMs vejledninger:

Dansk energiforsyning baseredes fra 1980’erne på forskellige energikilder

1. Begrund problemstillingens relevans og aktualitet.
2. Redegør for de centrale geofaglige sammenhænge, der knytter sig til problemstillingen.
3. Giv en faglig behandling af danske olieforekomster i Nordsøen.

 

 

Regn med energi:

Enhederne W, J, kWh - hvordan hænger de sammen?

Energiforbrug vises i kWh - kilowatttimer

Watt er Joule/sekund

1 kWh = 1000 x J/s x 3600 s = 3.600.000 J = 3600 kJ = 3,6 MJ

Enheden "tons olieækvivalenter"

Og hvordan er det med k, M, G, T, P og milli, nano o.s.v.; altså SI-enhederne:

Kilde: wikipedia

Danmarks årlige netto-energiforbrug er ca. 720 PJ (kilde: Energistyrelsen)

Hvad svarer det til?

720 PJ = 720.000.000.000.000.000 J

Så man kan regne tilbage ved at dividere 720.000.000.000.000.000 J med 3.600.000 J for at få antal kWh.

720.000.000.000.000.000 J / 3.600.000 J = 200.000.000.000 kWh, som hver kan holde en 100W pære være tændt i 10 timer.

 

Forbrug og kilder

Verdens energiforbrug - udvikling, fordeling?

Danmarks energiforbrug - udvikling og fordeling?

Generelt gælder for alle råstoffer:

Hvem har energikilderne? Fig. 6.2

Hvem bruger mest energi? Fig. 6.3

Olieprisens betydning?

Oliepris

 

 

 

Kulrækken

Links

Højmose, tørv 

Kul - en oversigt


Antracit -  træbregne

Grafit og diamant 

 

Kul, hvor og hvor meget?

IEA Key World Energy STATISTICS

Brændværdier tabel - Brændværdi

Kulfyret kraftværk

Fordele og ulemper ved faste fossile brændsler.

MS Powerpoint-fil Energistatistik_2015.ppt

Energistrømme DK 2015: Energistyrelsen

 

 

 

Grøn omstilling - hvor svært kan det være? - film fra Mediehuset 2015-16

Spørgsmål til besvarelse undervejs.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen