Grundvand - drikkevand - spildevand

Grundvandsdannelse

Vandets kredsløb

Vandbalanceligning mm.,

Årets gang i grundvandsdannelsen, fig. i bogen

Fordampning - jordvand - grundvand - begreber afklares.

Kort med simulation af havstigninger.

 

Vand og jord:

Vandløbsstationer - fx Rosborgs egen nedenfor. Forklar udviklingen de seneste uger.

De seneste fire uger:

Vandløb og målestationer - se Orbikon Links - Rosborgs målers placering.

Demonstration af vands gennemløb i sand- og lerlag. Porøsitetsrør, jordlag, vand.

Hvordan er jordbunden, hvor du bor? Jupiter - boredata m.m. til GE. Ligger i Lectio Dokumenter som "Geuskort.kml"

 

Vejrarkiv

 

Prisen for drikkevand - en politisk eller en markedsmæssig beslutning?

Krav til rent vand: lille smage-demo

Diskussionsspørgsmål:

Prisen for drikkevand?
- Hvad skal indgå i prisen på vand?
- Skal alle betale det samme for vand?
- Skal man adfærdsregulere via vandpris? Dvs. lægge afgifter på, for at få folk til at spare?
- Hvem skal eje vandet? Privat/offentligt?
- Hvor meget vand må vi bruge? Det er ikke et spørgsmål om liter, mere om principper.

 

 

Privatisering?

Prisudvikling

Kurvand

Tjek dit vand: På linket "TREFOR" ligger det lokale vandværks årsberetning for 2015. I Vandleksikon kan man slå de svære ord og begreber op. Gennemgå årsberetningen og forstå den!

Vandkvalitet - TREFOR - Vandleksikon

 

Danskernes forbrug, Vand i tal 2015, bl.a. med prisen for vand.

Dit eget forbrug - lav en oversigt over en normal dag (bade, toiletskyl, køkken, tøjvask, rengøring...). Se evt. her.

Vi samler jeres indtastninger næste gang i dette regneark.

Skjult vandforbrug

Mandel-eksempel - Californien

 

Trusler mod drikkevandet - og spildevand

Fig. 3.19 - kurvelæsning, tolkning, perspektivering af størrelsesforhold.

Fig. 3.20 - enhed "μg" - hvad er det? μg - og senere i fig. 3.22 "mg"

Fakta om erhvervet, fra Landbrug & Fødevarer - rimelig konklusion?

Lukning af brønd, eller fortynding under grænseværdi - diskussion

Nitrat- og pesticidfront på vej ned i grundvandsmagasinerne - vi må bore dybere. Andre muligheder?

----------------------

Flade-, linje- og punktforureninger, eksempler.

Vi skal se tilbage på de "gode", gamle dage.
Forureningens historie (bemærk at man navigerer v.hj.a. tidslinien)

Hvordan finder vi grundvand?

Hvordan er jordbunden, hvor du bor? Jupiter - boredata m.m. til GE.

Hvor langt skal vi ned? - Ribeformationen: profilkort

Underground Channel - vand under Trekantsområdet

 

Beskyttelse af grundvandsmagasiner

Begrænsninger i brugen af jorden.

Skovplantning: Følg skovenes tilstand. Zoom ind. Animér.

Miljøinformation (IE)

Sygdomme i vand

Døde grise i Kina

Giardiasis

Kolera

Kolera i Hamburg (tysk), plancher med illustrationer,

Kolera i København (dansk, bemærk flere sider)

- Definition kolera

- Nutidig parallel? Ebola 1, er sammenligning rimelig?

 

Malaria i Afrika

 

Vejle

Vandboringer mm, drikkevandsinteresser, borerapporter, vandkvalitet

Ekskursion tirsdag d. 8.11 kl. 8.05 - 11.30 - vandforsyning og rensningsanlæg

Rensningsanlæg

deres ledningsnet på Webgraf

 

 

 

 

 

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen