Byprojekt Vejle

Lokalt

Vejles udvikling i overblik i denne præsentation 

Vejle: En by i bevægelse (2011)

Vejle kommuneplan 2013

Resilient by

Trafikministeriets pressemeddelelse om oprettelsen af Togfonden
Trafikministeriets webside, hvor man kan downloade aftale, faktaark, kort m.m. vedrørende togfonden/timemodellen.
Vejdirektoratet om ny jernbanebro over Vejle Fjord 


Dansk Byplanlaboratorium – har undervisningsmateriale om byers udvikling mm.
Dansk Arkitektur Center - har undervisningsmateriale om fx bæredygtige byer
Jernbanenet 1875 – kort over jernbaner – jernbanenet 1939 
Jernbanenet med trafiktalsprognose 2017
Motorveje i Danmark 2013
Transporthorisonter, fin bog fra DTU Transport 2013
Trafikstatistik, se fx væksten på Vejle Fjord Broen og sammenlign med banetransport.
De danske veje før og nu – med illustrationer bagest i pdf’en.

 

Ekskursion - vandforsyning og rensningsanlæg

Vandboringer mm, drikkevandsinteresser, borerapporter, vandkvalitet

Miljøinformation

Rensningsanlæg

deres ledningsnet på Webgraf

 

Værktøjer til produktion af kort:

Danmarks Miljøportal


Vejle kommunes GIS


Statistikbanken

Brug evt. Google Earths Street View til at se, hvordan det ser ud et givet sted i Vejle. Eller opsøg stedet og tag et kamera med.

 

 

.

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen