I mit lille enmandsfirma arbejder jeg med at lave hjemmesider og som GIS-instruktør.

 

Hovedkunden er EMUen, hvor jeg er webredaktør for naturgeografi i gymnasiet.

EMUen er Danmarks undervisningsportal, startstedet for dem, der vil have oplysninger om undervisning i Danmark. Få inspiration til undervisningen, find materialer og fagligt indhold med fokus på gode eksempler og aktuelle temaer.

I 2006-07 var jeg for EMUen også være temaredaktør indenfor GEOLOGI i forbindelse med Galathea 3 - projektet. Siderne blev publiceret på galathea3.emu.dk

En anden kunde er Geografforlaget, hvor jeg arbejder på hjemmesider til to lærebøger til gymnasiet, se fx www.gonaturgeografi.dk.

GIS-kurser afholdes af GISGEO, tidligere GOGIS, en underafdeling af Geografforlaget.

Hertil kommer at jeg nu tre gange har lavet skolebaserede efteruddannelseskurser i GIS. Jeg kommer ud og hjælper med opbygningen af en fornuftig GIS på skolerne og efteruddanner geografilærerne i programmet. Det er til nu sket på Vejen Gymnasium, Nykøbing Katedralskole (jan09) og Herlev Gymnasium (dec.09).

 

Gå til forsiden