Politiets statistikker i ArcView / ArcMap

Politiet lægger på Internet statistik frem baseret på politikredsenes indberetninger. Det sker på http://www.politiet.dk/Information.htm. Data er i Excel-regneark, og de kan frit hentes. Her hentes 2001-tallene, højreklik på linket og gem filen på din PC.

GOGIS har lavet et kort over politikredse, som kan ses her:

Fremgangsmåden når man skal have politiets statistikker ind i ArcView/ArcMap er lidt vanskelig, men jeg skal forsøge at forklare det.

Jeg bruger ArcMap 8.2, men procedurerne er nogenlunde de samme med ArcView 3.2a.

Der skal laves en sammenføjning (Join) mellem data i shapefilen politikredse (kan downloades her i  zip-format, 323 kb) og data i regnearket. Der skal derfor være to identiske kolonner, så data fra politikredsene kommer til at blive tilknyttet det rigtige areal.

I politikredse.shp drejer det sig om kolonnen AREA, som rummer politikredsenes numre fra 1 til 54. Se fig2.

I Excel-filen tabel2001 er det ikke helt så ligetil. Som det ses på fig3. er der ikke umiddelbart en anvendelig kolonne, idet man i kolonne A blander tal og tekst. Men det er ikke alt for svært at gøre noget ved det. Opret et nyt regneark, kald det noget meningsfuldt i forhold til de data der skal indsættes, her spiritus. Lav derefter en autoudfyldning af kolonne A, så der står numrene fra 1-54, se fig4. Indsæt en linie øverst og skriv teksten Kreds i feltet A1.

Gå nu tilbage til politiets data i tabel2001. Kopier de data du gerne vil have vist i ArcMap, husk at få alle 54 linier med. Se fig5. Gå over til dit nye regneark (her spiritus) og sæt data ind. I feltet B1 kan du skrive spiritus.

Nu skal regnearket gemmes i et format, som ArcView / ArcMap kan læse. Vælg formatet DBF4 (et databaseformat), se fig6. Et antal vinduer i Excel spørger om man er sikker. Ryst ikke på hånden her, svar ja. Og luk derefter Excel, som nu spørger om databasen skal gemmes, selv om du lige har gjort det. Bekræft dette og gem under samme navn, her spiritus.

I ArcMap anmodes om en Join, højreklik på Politikredse i Indholdsfortegnelsen (se fig1), vælg Join and Relates. Udpeg først AREA i Politikredse, udpeg dernæst dbf-filen, her spiritus.dbf, og endelig kolonnen Kreds som den matchende kolonne (se fig7).

Nu er det muligt at vise oplysningen om antal spirituspåvirkede personer som tematisk kort. Naturligvis kan man "Joine" lige så mange oplysninger fra politiets statistik til kortet som man har lyst til.

Kortet bliver nok mere interessant og retfærdigt, når man sætter antallet af spirituspåvirkede personer i forhold til befolkningens størrelse, idet shapefilen politikredse også har denne oplysning (se fig8). Resultatet kan se således ud: Fig9.

Af kortet fremgår det, at man i Aalborg Politikreds har førertrøjen m.h.t. anholdelse af spirituspåvirkede (Jomfru Anegade???). I Slagelse Politikreds er man ikke langt bagefter. I den anden ende ligger fx Løgstør Politikreds, men det skyldes ifølge stedkendte at politiet er lukket om natten i Løgstør og har en telefonsvarer, der henviser til Aalborg!

 

(C) Laust Wium Olesen, GOGIS - dec. 2003.