C.V.

Som det mere eller mindre fremgår af min private side om min ungdom, så er jeg student fra Esbjerg Statsskole 1972.

Herefter fulgte 18 måneder i Civilforsvarest tjeneste (militærnægterstatus), bl.a. som værnepligtig befalingsmand. Først 10 måneder i Herning, siden 8 måneder i Haderslev.

Studier ved Århus Universitet 1974-1982 (se nedenfor).

Pædagogikum ved Rødkilde Gymnasium i Vejle sept. 1982 - januar 1983.

Årsvikar Rødkilde Gymnasium i Vejle okt. 1983 til juni 1986

Fastansat adjunkt på Det sønderjyske Studenterkursus fra august 1986

Inspektor samme sted fra april 1987, bestyrelsesformand for Toftlund Kollegium 1987-1998.

Ledende inspektor på (nu) Studenterkurset i Sønderjylland fra 1993.

Jeg arbejder ud over det skoleadministrative og undervisning i historie og geograf meget med præsentationsmateriale for skolen, er www-redaktør (lotus Notes) og laver internet-profil for skolen, samt omkring skolens projekt „Åbent Gymnasium”, hvor jeg også programmerer interaktive websider i Macromedia Authorware.


Historie

Studier ved Århus Universitet 1974-1982
Speciale med titlen: Sociale forhold i middelalderens København (upubliceret)

1998-1999: Jeg underviser 1. sproglige kursusklasse i historie: Vi indleder med oversigtslæsning i Europas Verdenshistorie. Herefter De store opdagelser. Egypten på pyramidernes tid. Familieliv i Danmark for ca. 100 år siden.

1997-98 underviste jeg 2. sproglige kursusklasse i Danmarks historie i tiden 1900 til 1945 med hovedvægt på Besættelsen. Jeg udnyttede bl.a., at min lillebror Niels leder Historisk Samling fra Besættelsestiden 1940-1945 i Esbjerg. Herefter var fokus på den kolde krig (hovedvægt 1945-1953 og tiden omkring Murens fald. Endelig noget om Danmark og EU i anledning af folkeafstemningen.

Sidste år sluttede vi med Imperialismen og tysk-fransk naboskab 1870-1997 - det er spændende, hvordan de på skift hævner sig, hvordan nationalismen spiller ind, hvordan krigene bliver grummere og grummere. En EU-modstander som jeg kan dog se noget positivt ved EU - ville Tyskland og Frankrig have været lige gode venner nu, hvis EU ikke var blevet rammen om europæisk integration?
Dette emne skulle bl.a. tjene som optakt til studierejse til Strassbourg og Alsace i maj 1997 med kontakt til tysk mindretal i Alsace, samt besøg i Tyskland, hos EU, vingårde m.m.

Tidligere beskæftigede vi os med Romerriget med hovedvægt på sociale forhold samt dagligdagen. Jeg har anvendt følgende grundbog: Knud Helles, Romerriget. Pompeii-materiale er inddraget i vid udstrækning og her til afslutning bruges Petronius, „Festen hos Trimalchio” som billede på dekadencen og menneskeliggørelsen af de mennesketyper, som ellers i kraft af mere idealistisk litteratur er blevet opfattet som ædle og forfinede. De store opdagelser omkring år 1500 blev næste projekt; men det gik hurtigt. Fokus på Columbus og hans verdensbillede.

Historieopgaverne i ét af de gennemgåede emner gik fint.


Geografi

Studier ved Århus Universitet 1979-1981

I 1998-1999 underviser jeg både 2. sproglige og 2. matematiske kursusklasse i geografi. Vi indleder med kortet som emne, suppleret med kulturlandskabet og inklusiv en ekskursion, hvor landskabsdannelse inddrages. Ellers kan forventes et emne med titlen: Klimaet og hvad vi gør ved det.
Det drejer sig om en gennemgang af meteorologiens grundelementer: temperatur, tryk og nedbør. Heraf udledes det primære vindsystem og emnet bruges til en aktiv øvelsesaktivitet - herunder tolkning af satellitfotos, beregning af føhnprincip med mere. Satellitfotos hentes nemt på denne side (
Tykskov).
Vi har også haft et befolkningsgeografisk forløb med fokus på vandringer (flygtninge) og levevilkår i ulandene generelt.
Endelig har vi haft et kort turismeforløb omkring Mandø, som blev besøgt på en ekskursion i april.

Sidst jeg havde geografihold arbejdede vi bl.a. med følgende: Et skovprojekt i 2.x, hvori der indgik en heldagsekskursion til en sønderjysk skov samt en projektdag, hvor indsamlede erfaringer bearbejdedes. 2.a kørte parallelt hermed et turisme-emne, som førte til en ekskursion til Rømø, hvor folk indenfor branchen kontaktedes: interviews, iagttagelser af natur og kulturlandskab med henblik på at fastslå turismens betydning for Rømø.
Disse projekter skal helst ligge omkring 1. maj, umiddelbart før klasserne har sidste skoledag.