Befolkningsvækst

Prognose?

Vækstmodeller

Bakterier - Får - Mennesker

 

Citater:

"De er fattige, fordi de får mange børn"

"De får mange børn, fordi de er fattige"

"Et barn fødes med een mund, men med to hænder". (Citat Indien)

7billion - undersøg hvordan de forskellige verdensdele udvikler sig.

 

Fordeling:

Menneskenes verden - Pengenes verden

Andre forvrængede kort

Befolkningsligningen

P2013 = P2012 + F - D + I - U - Vejle kommune som eksempel

Kilder: Kirkebøger => folketællinger => cpr-register

 

Byer

Intro - egen statistik m.m.

Byer på "godt og ondt" - Padlet.

 

Hvorfor har vi byer?

Definitioner på by varierer - meget!

Bybegrebet

Verdens ældste by (?) Besøg med GE.

Fra naturligt økosystem til totalkultur: Økosystemer

Vejle og bymodellerne

På s. 101 i nf-grundbogen er der tre modeller for byers udvikling. Vi skal undersøge, om modellerne har nogen relevans for Vejle ved at inddele Vejle i et antal karakteristiske områder. Vi bruger kategorierne fra flerkernemodellen (figur 4.14). Der udleveres kort over Vejle på papir og elektronisk (vælg DTK/Kort25 klassisk som baggrundskort).

Undersøg byens opbygning i forskellige kvarterer og hvilke retninger, byen har udviklet sig.

1. Kan vi forstå opbygningen af Vejle ud fra de tre beskrevne bymodeller: Den koncentriske model, Sektormodellen og Flerkernemodellen (se fig. 4.12, 4.13 og 4.14)?

2. Hvad har styret byens udvikling gennem skiftende tiders påvirkning? Hvordan har følgende forandret sig: veje, jernbaner, havn, naturforhold (fjord, bakker, sumpe, søer osv.), byens center, fabriksområder mm.?

3. Hvordan er byen i vore dage præget af denne udvikling? Hvilke forandringer kan man spore mht. gamle og nye handelscentre, gamle og nye fabriksområder, gamle og nye arbejderkvarterer, gamle og nye velhaverkvarterer osv.?

 

Demografisk transition - modellen og Danmark

Beskrivelse af udvikling, afdækning af årsager for et udviklingsforløb over godt 250 år.

Højde for unge mænd ved session (Danmarks Statistik)

Blandt de højeste i Europa.

 

1r-data. Alder. Antal søskende.

Gå to generationer bagud, hvor mange børn/familie? Se Lectio-dokument.

 

De store årgange i 1940'erne.

Gennemsnitsalder for fødende.

Migration - for godt 100 år siden - og de seneste årtier?

Statistikbanken - man kan hente tal om næsten alt.

Middellevealder

Døde 2016 - Folketal - Fødte 2016 - Middellevetid

Definition, overlevelsestavle

Forskelle i middellevealder:

• fortid / nutid

• mænd / kvinder

• rig / fattig

• geografi

En syg forskel (DR 2016) - dr.dk/undervisning

"Hellere rig og rask end fattig og syg"

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen