Erhverv og udvikling

"Ved Jorden at blive, det tjener os bedst" - Det står der i Grundtvigs gamle danske sang (tekst her). Sangen er næsten 200 år gammel og er absolut præ-globalisering.

Worldometer

Økosystemer

Befolkningsvækst

Google Public Data

Arbejdsløshedsprocent

Fourasties model

EMU om transport mm

Jernbaner i DK 

Mejerier (billedsøgning) (kort)

Funder - i Historisk Atlas

 

Fødevareindustri i det østlige Tyrkiet. Foto: LWO

 

Udvikling

Kolonierne 1914

Kolonierne 1945

Den 3. verden

Den 4. verden - på kort

Rostows faseteori - fig. 10.10 s. 265

Gapminder - 200 års udvikling - video på TED-talks

HDI - og tal herfor

Lande efter indkomstniveau 2011 - sammenlign med kort s. 268 i Naturgeografibogen.

Outsourcing - insourcing

De gamle 2015-mål - De 17 nye globale bæredygtighedsmål

 

Begreber, som vi skal have styr på vedr. s. 288-291

Monoeksport
Bytteforhold - figur
Monokultur - Plantage på GE - find alternativ arealanvendelse ved at panorere mod NØSV, mål udbredelse.
Priselasticitet - se her (DOMS=differensomkostninger)
Substitutionsprodukter
Jordreform - intensiv/ekstensiv udnyttelse af jorden
Nationalisering / Ekspropriation

Øvelse:
Visualisering af et lands eksport og import:
- Danmark
- Indonesien
- Ghana
- Madagascar
- Bolivia

 

Mest om fødevareproblemer


Kevin Carter foto - og hans liv

Øvelse:
Se fotoet i grupper. Diskuter fotoet og den situation, som det er taget i. Kom ind på fotografens rolle. Læs dernæst om hans liv på det andet link. Diskuter om der er en sammenhæng mellem fotoet og fotografens død.

Fattigdomscirkel

FAO - UNs Food and Agriculture Organization

Grønne revolution - resultater, fordel og ulemper. Reproduktionsforhold. Kunstgødning. => markedsorientering.

Produktionsforbedringer: Bogens figur 10.47 - samt opdatering fra FAOSTAT (kilde)

Befolkningsvæksten

GMO - en definition, og her en mere fyldig definition
GMO - artikel videnskab.dk. Etisk råd om GMO
GMO - hvor udbredt? 181,5 mill. ha - hvad svarer det til? Lande efter areal

17 Global Goals

Øvelse:
Hungry Planet - se alle billederne, vælg dernæst relevante inddelingskriterier og grupper billederne. Find det foto, der bedst repræsenterer din families fødevareindkøb. Hvis du/I skulle ændre jeres vaner, hvilket foto repræsenterer så målet for ændringen? Vil denne ændring gavne din families sundhed og vil den ændre verden?

Fedme-kort

 

Film:

Sumatra Burning

Paradise Expired

Floden Dzachu

Det hvide guld

Senegal og de nye handelshindringer (2004)

 

Verdenshandel - globalisering

Lande, jeg har været i "kontakt" med den seneste uge.

Palmeolie-raffinaderi

Palmeolie - transport

RSPO - uv-materiale (eng)

 

Varehandel i % af BNP

BNP pr. beskæftiget

Statsgæld i DK og ES

Arbejdsløshed udvalgte lande

Verdens største containerskib

Marine Traffic

Animation skibsruter

Flightradar24

Lufttrafik animation

Den blå banan - Integration i EU, hvem er med

"Den rådne banan

Handelsaftaler nu.

Trumps handelspolitik

 

 

Tilbage til oversigten

(c) Laust Wium Olesen