Barndom i 50'erne, skolegang og fritid i 60'erne, ungdom og uddannelse i 70'erne.

Billedet taler for sig selv; min naturlige beskedenhed forhindrer mig i at fremhæve alle de ædle karaktertræk, der allerede her kan aflæses i ansigtet.


Jeg blev født i 1953, langt ude på landet i Vestjylland. Mine forældre fik i alt 5 børn, hvoraf jeg er det ældste. Det går som en rød tråd gennem familiens historie, at ønsket om social mobilitet var stort og som følge deraf urbaniseredes familien, først til Vejle, hvorfra billedet med de tre ældste drenge er, siden til Esbjerg, hvor opstigningen til socialgruppe 2 fuldbyrdedes.Hele min skolegang foregik i Esbjerg med det klare mål - formuleret af mine forældre - at blive student. Der var ingen oprør i den store dreng, den selvstændige bevidsthed formedes først senere. Ferie- og weekendture i familiens bil - en yndet fritidsbeskæftigelse i "tilfredserne" bragte smag for verden, spejderlivet gav smag for naturen, begge ting har præget mig siden.

Påvirket af ungdomsoprøret, Vietnam-krigen med meget mere brydes forbindelsen til spejderne og den fædrende politiske overbevisning. Den unge mand bliver rød og grøn- hvilket han har været lige siden. Militærnægter af overbevisning og ateist. Aktiv volleyballspiller. Studier på Århus Universitet, marxist, demonstrant, og dog cand. mag. med historie og geografi 1982. Klar til et arbejdsliv; men fattigfirserne ser ikke for lovende ud.

Hvordan det gik? Se C.V.